IMG-5001_edited.jpg

Mae CommuniCat Therapi Iaith a Lleferydd yn cynnig asesiadau, cyngor a therapi i blant a theuluoedd ar draws Ogledd Cymru.

CommuniCat SLT is an independent bilingual Speech and Language Therapy company based in North Wales, offering specialist assessment, therapy and advice to parents and carers.

Ydych chi’n pryderu am sgiliau cyfathrebu eich plentyn? Gall CommuniCat gynnig gwasanaeth i ddatblygu plant sydd â:

 • Anhawster gyda dealltwriaeth

 • Anhawster adeiladu brawddegau yn gywir

 • Datblygiad araf mewn sgiliau cyfathrebu cyffredinol

 • Lleferydd aneglur

 • Anableddau dysgu

 • Sgiliau  gwrando cyfyngedig

 • Sgiliau cymdeithasol gwanAre you worried about your child’s communication skills?
CommuniCat can help with children who have: 

 • Difficulty understanding language

 • Difficulty creating sentences

 • Delayed  development of general communication skills

 • Speech sound difficulties

 • Learning disabilities

 • Limited attention and listening skills

 • Poor social skills

“Communication is fundamental to children's development; children need to be able to understand and be understood; it's the foundation of relationships and is essential for learning, play and social interaction.“
The Communication Trust.

Untitled

CommuniCat

‭07399 667061‬

Untitled
 • facebook
 • generic-social-link
 • linkedin

©2018 by CommuniCat Speech and Language Therapy. Proudly created with Wix.com